"alarming picture" — Słownik kolokacji angielskich

alarming picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepokojąc obraz
  1. alarming przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other unofficial reports nevertheless continued to paint a much more alarming picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo