"after one's brush" — Słownik kolokacji angielskich

after one's brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potem czyjś szczotka
  1. after przyimek + brush rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even after his brush with the law, "but" applied.

    Podobne kolokacje: