"after a response" — Słownik kolokacji angielskich

after a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po odpowiedzi
  1. after przyimek + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In these trials, feedback is given about whether the participant has gained or lost money after a response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo