"afford to send" — Słownik kolokacji angielskich

afford to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól sobie na wysłanie
  1. afford czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    The reason: the family simply could not afford to send all three to private school.

    Podobne kolokacje: