BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"affair begins" — Słownik kolokacji angielskich

affair begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa zaczyna się
  1. affair rzeczownik + begin czasownik
    Silna kolokacja

    She then goes with him to his house in the hills above the city, and their affair begins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo