BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"affair ends" — Słownik kolokacji angielskich

affair ends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie kończy
  1. affair rzeczownik + end czasownik
    Zwykła kolokacja

    In real life, when the brief affair ended, she never saw the man again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo