"advantage of one's position" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaleta z czyjś pozycja
  1. position rzeczownik + advantage rzeczownik
    Silna kolokacja

    I don't wish to take advantage of my position as a teacher here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo