"adjacent beach" — Słownik kolokacji angielskich

adjacent beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyległa plaża
  1. adjacent przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The town is very small, containing just a fishing village, a small market and a number of adjacent beaches.

    Podobne kolokacje: