PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address the situation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "address the situation" po angielsku

"address the situation" — Słownik kolokacji angielskich

address the situation kolokacja
  1. address czasownik + situation rzeczownik = zajmować się sytuacją
    Zwykła kolokacja

    He would wait until she could bring herself to address the situation at hand.