Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"act within" — Słownik kolokacji angielskich

act within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj wewnątrz
  1. act czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It is the study of how individuals act within society.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo