"acre site" — Słownik kolokacji angielskich

acre site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce akra
  1. acre rzeczownik + site rzeczownik
    Silna kolokacja

    As of 2010, there were 13 businesses operating within the 340 acre site, including a 95 room hotel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo