"accuse the company" — Słownik kolokacji angielskich

accuse the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oskarż spółkę
  1. accuse czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They accused the company of trying to find a way to spam its members.

powered by  eTutor logo