BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"accusation of fraud" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oskarżenie o oszustwo
  1. fraud rzeczownik + accusation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, it was forced to close in 1910 following accusations of fraud.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo