BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"accusation of corruption" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oskarżenie o korupcję
  1. corruption rzeczownik + accusation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In India, accusations of corruption against officials are not new.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo