"accordingly go" — Słownik kolokacji angielskich

accordingly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosownie pójdź
  1. go czasownik + accordingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The position also overlook whether the trades went accordingly.

    Podobne kolokacje: