"accidentally run" — Słownik kolokacji angielskich

accidentally run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo pobiec
  1. run czasownik + accidentally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    While trying to chase the dog down in the truck, they accidentally run him over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo