"accidentally break" — Słownik kolokacji angielskich

accidentally break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo złam
  1. break czasownik + accidentally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It was accidentally broken, and he had to take a new one.

    Podobne kolokacje: