"accent sounds" — Słownik kolokacji angielskich

accent sounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent brzmi
  1. accent rzeczownik + sound czasownik
    Luźna kolokacja

    From that, they decided what a Slovetzian language and accent should sound like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo