ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely superb" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely superb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie znakomity
  1. absolutely przysłówek + superb przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The British fans in the crowd were absolutely superb.

powered by  eTutor logo