ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely remarkable" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niezwykły
  1. absolutely przysłówek + remarkable przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a nutshell, it's absolutely remarkable what he did.

powered by  eTutor logo