ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely glorious" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie cudowny
  1. absolutely przysłówek + glorious przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yes, it is, it's absolutely glorious.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo