Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely brilliant" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie błyskotliwy
  1. absolutely przysłówek + brilliant przymiotnik
    Silna kolokacja

    The players have been absolutely brilliant, backed by a good management team.

powered by  eTutor logo