"abide by the law" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "abide by the law" po angielsku

"abide by the law" — Słownik kolokacji angielskich

abide by the law kolokacja
  1. abide czasownik + law rzeczownik = przestrzegać prawa
    Luźna kolokacja

    You've got to abide by the law of the land.

    Podobne kolokacje: