"Yahoo News" — Słownik kolokacji angielskich

Yahoo News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Yahoo Wiadomości
  1. Yahoo rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yahoo News, for example, was the most popular news site in January, with 27.5 million users.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo