ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Word Record" — Słownik kolokacji angielskich

Word Record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słowo Zapis
  1. word rzeczownik + record rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was released on January 5, 2010 through Word Records.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo