"Wonderful thing" — Słownik kolokacji angielskich

Wonderful thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: wonderful thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cudowna rzecz
  1. wonderful przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She wanted me to hear the wonderful things her parents were doing for our children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo