PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"West Coast" — Słownik kolokacji angielskich

West Coast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wybrzeże zachodnie
  1. west rzeczownik + coast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I have a friend from the west coast who came into town.