"West Bank" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "West Bank" po angielsku

rzeczownik
  1. zachodni brzeg Jordanu
    The barriers on the West Bank must be removed. (Bariery na zachodnim brzegu Jordanu muszą zostać zlikwidowane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"West Bank" — Słownik kolokacji angielskich

West Bank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodni brzeg Jordanu
  1. west rzeczownik + bank rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I have planned to stay for a month in the west bank.