"Wealthy woman" — Słownik kolokacji angielskich

Wealthy woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: wealthy woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bogata kobieta
  1. wealthy przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She did well for herself and came back to Earth a wealthy woman a few months ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo