"wealthy woman" — Słownik kolokacji angielskich

wealthy woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bogata kobieta
  1. wealthy przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She did well for herself and came back to Earth a wealthy woman a few months ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo