"Virgin Record" — Słownik kolokacji angielskich

Virgin Record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dziewica Zapis
  1. virgin rzeczownik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Big thanks to Virgin Records for making this series possible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo