"Vietnamese prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wietnamski więzień
  1. Vietnamese przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A North Vietnamese prisoner later revealed that 4 of the 5 mines had in fact exploded under the bridge, but not caused any significant damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo