"Venezuelan official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wenezuelczyk urzędnik
  1. Venezuelan przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A number of Venezuelan officials believe a hostile party covertly introduced an aggressive form of cancer into the 58-year old president.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo