"Utility official" — Słownik kolokacji angielskich

Utility official kolokacja
Popularniejsza odmiana: utility official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wszechstronny urzędnik
  1. utility rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is not for lack of trying, utility officials say.

powered by  eTutor logo