"utility official" — Słownik kolokacji angielskich

utility official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszechstronny urzędnik
  1. utility rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is not for lack of trying, utility officials say.

powered by  eTutor logo