"Unknown Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Unknown Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: unknown woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nieznana Kobieta
  1. unknown przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She took a step forward, and so did the unknown woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo