"unknown woman" — Słownik kolokacji angielskich

unknown woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznana kobieta
  1. unknown przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    She took a step forward, and so did the unknown woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo