"Ugly thing" — Słownik kolokacji angielskich

Ugly thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: ugly thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brzydka rzecz
  1. ugly przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And when she died, I was thinking ugly things about her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo