"Times piece" — Słownik kolokacji angielskich

Times piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czasy kawałek
  1. time rzeczownik + piece rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    (To be fair, the Times piece does mention other forces, but I still find it an unambitious mishmash.)

    Podobne kolokacje: