"TV celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

TV celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): TV sława
  1. TV rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The pop stars, the TV celebrities or sportsmen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo