"Hollywood celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hollywoodzka sława
  1. Hollywood rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a popular stay for many well-known Hollywood celebrities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo