"T-cell response" — Słownik kolokacji angielskich

T-cell response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): T-komórka odpowiedź
  1. t-cell rzeczownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This can prime cytotoxic T-cell responses and seems to be important for a full primary immune response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo