"Sunset Park" — Słownik kolokacji angielskich

Sunset Park kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachód słońca Park
  1. sunset rzeczownik + park rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Employment in Sunset Park has increased 44 percent, to 33,000 since early 2000, she said.

powered by  eTutor logo