"Summit League" — Słownik kolokacji angielskich

Summit League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga na szczycie
  1. summit rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That season they finished with an overall record of 32-3 and 17-1 in the Summit League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo