PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Stage Deli" — Słownik kolokacji angielskich

Stage Deli kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Delikatesy sceniczne
  1. stage rzeczownik + deli rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Stage Deli closed on November 29, 2012.

    Podobne kolokacje: