ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Sports Foundation" — Słownik kolokacji angielskich

Sports Foundation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sporty Fundament
  1. sport rzeczownik + foundation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In contrast, fewer than a third of young basketball players are female, according to the Women's Sports Foundation.

powered by  eTutor logo