Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"Sport of the USSR" — Słownik kolokacji angielskich

Sport of the USSR kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sport ZSRR
  1. USSR rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the same year, he received the title Honored Master of Sports of the USSR.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo