"Soviet affair" — Słownik kolokacji angielskich

Soviet affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Radziecka sprawa
  1. soviet przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the cold war period he wrote analyses of Soviet affairs until retiring in 1973.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo