"Simple Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Simple Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: simple thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prosta Rzecz
  1. simple przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But I think inside me is the ability to be happy about very simple things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo