"Shanghai official" — Słownik kolokacji angielskich

Shanghai official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szanghaj urzędnik
  1. Shanghai rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shanghai officials temporarily stopped such renovations after the fire, but later allowed them to resume.

powered by  eTutor logo